KONYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER

KONYA YÖRESEL ÜRÜNLERİN TESPİTİ HAKKINDA DUYURU
(15.10.2018)
 
 
          6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede ve uygulamasını düzenleyen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli  olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
             Söz konusu kanun ve yönetmeliğe istinaden; İlimizde üretilen hızlı tüketim malı niteliğini taşıyan yöresel ürünler (gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri) ile üretici ve tedarikçilerin bilgileri; İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve  Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve en fazla üyeye sahip Tüketici Örgütünden istenerek 2016 yılında Konya ili yöresel ürünleri ile üretici ve tedarikçileri listesi belirlenmiş ve yayınlanmıştır.
             Yönetmeliğin 12’nci maddesinin altıncı fıkrası gereği, ilan edilmiş olan yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesinin iki yılda güncellenmesi gerektiğinden ilgili oda, birlik ve tüketici örgütleri ile yapılan yazışmalar  neticesinde güncellenen 2018 yılı Konya ili yöresel ürünleri ile üretici ve tedarikçileri listesi belirlenerek web sitemiz de (konyagtb.gov.tr) yayınlanmıştır.
Söz konusu listeye 16.10.2016 tarihinden itibaren 7 (yedi ) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar listelerde yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir  belge ile yapılacak ve beş gün içinde İl Müdürlüğümüzce  karara bağlanacaktır.
Kesinleşen liste  İl Müdürlüğümüz  internet sitesinde (http://konya.ticaret.gov.tr) ilan edilerek Ticaret Bakanlığımıza ve ilgili kuruluşlara gönderilecektir.
           Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.
 
Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği kesinleşmemiş liste için TIKLAYINIZ.