İş Ortamında İletişim         Doç.Dr. Mete SEZGİN’in katılımıyla İl Müdürlüğü personelimizin iş ortamında verimliliğini artırmak, iletişim çatışmalarını azaltmak ve kurumu temsil yetkisini geliştirmek için “İş Ortamında İletişim” konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir.