Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

 
 
       Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan 2.2, 2.3 ve 3.7 numaralı faaliyetler kapsamında,Bakanlığımız,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müşterek çalışmalar sonucunda; " Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı" Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

        Eğitiminin amacı: Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kooperatiflerde yönetici, denetçi ve personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir. Program kapsamında eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde, Kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda ücretsiz olarak verilecektir.

        Eğitimin süresi: Program kapsamında 5 gün eğitim verilecek olup, eğitimin sonunda katılımcıların bilgileri sınavla ölçülerek başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika verilecektir.
   
       Başvuru yeri:
Söz konusu programa katılmak isteyenlerin bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine, Turizm Eğitim Merkezlerine ve Olgunlaşma Enstitülerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

       Başvuru sayısı: Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce ilgili kurumlara iletmelerinin program kapsamındaki eğitimin başlamasında faydalı olacağı düşünülmektedir.