2017 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları Değişti
 
2017 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine göre uygulanacak olan İdari Para Cezaları yeniden düzenlendi.
 
03/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’ de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmış olup tebliğ 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğe göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri için belirtilen parasal sınırlar,  01/01/2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılarak uygulanacaktır.

2017 yılı ile birlikte İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularındaki parasal sınırın 2.320 TL’den 2.400 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının ise 3.480TL’den 3.610TL’ye yükseltilmiştir.
 
2017 yılı için Büyükşehir statüsünde olan illerde tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda Konya İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir. Şikayet konusu hizmetin değeri 3,610,00 TL’nin üstünde olması durumunda da Tüketici Mahkemesine başvuruların yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
 
2017 yılı ile birlikte 6502 sayılı Kanun Gereğince; Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği,  Fiyat- Etiket Yönetmeliği ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine ilişkin uygulanacak İdari Para Cezalarının aynı tarihli Resmi Gazetede 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere tablodaki gibi tekrar düzenlenmiştir.